Skip to main content

Table 3 SAE level proportion in each scenario [2]

From: Autonomous vehicle impact on improving road network vulnerability

SAE Category SAE0 SAE1 SAE2 SAE3 SAE4 SAE5 Scenario PCU
AV0 1 0 0 0 0 0 1.000
AV30 0.70 0.18 0.07 0.03 0.02 0 0.986
AV50 0.50 0.19 0.12 0.11 0.06 0.02 0.960
AV80 0.20 0.08 0.13 0.13 0.26 0.20 0.856
AV100 0 0 0 0 0 1 0.650