Skip to main content

Table 8 Models validation results

From: Autonomous vehicle impact on improving road network vulnerability

Model RMSE of the validation dataset RMSE Of the training dataset Normalized RMSE R2 (%)
AV0 832.5 806.8 0.18 89.1
AV30 989.9 889.8 0.23 86.5
AV50 695.0 728.4 0.17 88.6
AV80 516.2 640.9 0.14 87.6
AV100 376.8 556.9 0.12 83.9